ISO 9001 : 2008Hùng Loa Việt Nam hân hạnh giới thiệu phần hỗ trợ khách hàng

Hùng Loa Việt Nam hân hạnh giới thiệu phần hỗ trợ khách hàng. Trước mắt là hệ thống âm thanh rạp hát gia đình, sau này chúng tôi sẽ bổ sung tiếp những hướng dẫn về các thiết bị khác. Rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý khách.

ÂM THANH RẠP HÁT GIA ĐÌNH
 ĐIỂM QUA CÁC DẠNG THỨC ÂM THANH
 • Mở đầu
 • Âm thanh MONO
 • Âm thanh STEREO
 • Âm thanh đa kênh
 • Sự ra đời của âm thanh SURROUND
 • Các dạng thức âm thanh thường gặp *
 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HOME THEATER
 • Thế nào là Home Theater
 • Các thành phần của Home Theater
  LOA - BỐ TRÍ LOA TRONG HOME THEATER VÀ CÁC ĐIỀU CHỈNH
 • Tổng quan
 • Tính đồng nhất của loa
 • Các loại loa
 • Bố trí loa
 • Đấu dây loa
 • Các gợi ý hữu ích về lắp đặt và vận hành hệ thống Home Theater
 CẤU HÌNH THAM KHẢO
 • Cân nhắc lựa chọn thiết bị
 • Cấu hình Home Theater tham khảo