ISO 9001 : 2008Phát hành Vol 60 ICORE Karaoke X1- X3 - X5 - X3HD - X6HD - X6Plus 30/04/2016- Download Tài Liệu : Remix
- Download Tài Liệu : Tân Nhạc